Loading...

Sistem Bağlantı Ekipmanları

Waika / Bağlantı Bileşenleri

Brand Content

 

Profesyonel görüntüleme sistemlerinin bütünleşik entegrasyonunu sağlayabilmek adına arkaplanda kullanım gereksinimi bulunan çeşitli altyapı sistem bağlantı ekipmanları mevcuttur. Bu ekipmanların kullanımı ile kaynak dönüşümleri yapılabilmekte, içerik dağıtımı sağlanabilmekte, çoklu veri anahtarlama mümkün kılınmakta, içerik seçim ve yönetim olanakları sağlanmakta ve diğer tüm teknik süreçler koordine edilebilmektedir. İlgili mahallerde stabil çalışma performansı sağlanabilmesi adına kullanım senaryolarının doğru şekilde kurgulanması ve ilgili bağlantı altyapı bileşenlerinin bu kurgular doğrultuda belirlenmesi gerekir.

 

 

 

Ürün Grubu Üyeleri: