Loading...

İnteraktif Sunum

Oblong / İnteraktif Sunum Çözümleri

Brand Content

 

Görsel veriler üzerinden değerlendirme yapan çalışma gruplarının sadece kolay görüntü paylaşımı yapabilmelerini değil, aynı zamanda çalışmalarında kullandıkları görsel verileri görüntüleme alanları üzerinde tam anlamıyla etkileşimli şekilde yönetilebilmesini sağlayan innovatif sunum sistemleri sayesinde tüm katılımcıların ilgili süreçlerde aktif rol almaları mümkün kılınarak, bireyler arası iş birlikleri daha önce mümkün olmayan bir seviyeye taşınabiliyor. İçerik açma/kapatma, taşıma, ölçekleme, yönetme gibi temel yönetsel yetenekler, interaktif sunum sistemleri sayesinde mümkün kılınıyor.

 

 

 

Ürün Grubu Üyeleri: